Våre medlemsbedrifter

Kjemikaliehåndteringssystem for produsenter, distributører og brukere av kjemikalier


iPublisher er utviklet for produsenter.

iDistributor for distributører.

iChemistry for brukere av kjemikalier.

iChemistry


Er vår skybaserte løsning for brukere som håndterer kjemiske produkter. Programvaren vår hjelper bedrifter og organisasjoner over hele verden med å ha kontroll på sin miljøpåvirkning, kjemikalie-sikkerhet og overholdelse av lover og forskrifter, for å minimere risiko og forbedre lønnsomhet.


I iChemistry har du inkludert:


  • Stoffkartotek
  • Risikovurdering
  • Substitusjon
  • Oppdaterte sikkerhetsdatablader igjennom vår egen SDB-avdeling (vi gjør jobben for deg, med at innhente og oppdatere opplysninger for dine sikkerhetsdatablader)
  • Restriksjons- og forbudslister
  • Eksponeringsregister
  • Mobilapp

Og mye mere ….

Martin M.Hansen 


Senior Sales Executive


Intersolia AS

+47 904 83 624


martin.hansen@intersolia.com


www.intersolia.com


Apotekergata 10B, 0180 Oslo

Paragraphs are the main building blocks of web pages. To change what this one says, just double-click here or hit Edit text. You can change the style here, too. Of course, dragging the text will move the paragraph on the page.


Read more

Elkem AS Technology


Paragraphs are the main building blocks of web pages. To change what this one says, just double-click here or hit Edit text. You can change the style here, too. Of course, dragging the text will move the paragraph on the page.


Read more

Paragraphs are the main building blocks of web pages. To change what this one says, just double-click here or hit Edit text. You can change the style here, too. Of course, dragging the text will move the paragraph on the page.


Read more

Paragraphs are the main building blocks of web pages. To change what this one says, just double-click here or hit Edit text. You can change the style here, too. Of course, dragging the text will move the paragraph on the page.


Read more

Paragraphs are the main building blocks of web pages. To change what this one says, just double-click here or hit Edit text. You can change the style here, too. Of course, dragging the text will move the paragraph on the page.


Read more